вторник, 13 ноября 2018 г.

Догляд і зберігання .Чищення змащення і зберігання автомата Калашникова АК-74


                                                          УРОК №

Тема: « Догляд і зберігання .Чищення змащення і зберігання автомата Калашникова АК-74»
Мета навчальна:  Надати знання,щодо порядку чищення ,змащення та зберігання  автомата,здобуття юнаками практичних навиків у поводженні з стрілецькою зброєю.
Мета розвиваюча: Розвивати у учнів сміливість, мужність, емоційну                   стійкість, кмітливість, готовність до взаємовиручки,впевненість в своїх силах.
Мета виховна:  Виховувати в учнів любов до своєї Батьківщини.,  особисту відповідальність за захист Вітчизни, повагу до ЗС України,  патріотизм,  відповідальне ставлення до поставленого завдання , любов до зброї.
 Методи:  Обговорення, демонстрація слайдів, індивідуальне опитування, показ, практична робота. 
 Час:  45 хвилин
Місце:  Учбовий  клас.
Обладнання:   Проектор,екран,Автомат АК-74 учбовий-1,Магазини-3шт.,указка.
Література: Підручник „Захист Вітчизни", Настанова з експлуатації автомата Калашникова ( 5,45 мм  АК-74),Збірник нормативів з вогневої підготовки.,Методичний посібник .
Тип уроку:  комбінований
Міжпредметні зв’язки: фізика,математика, креслення, історія.
Учні мають знати:
- матеріальну частину стрілецької зброї, що вивчається, її бойові можливості, порядок підготовки зброї до вирішення вогневих завдань, основи та правила стрільби;
   Учні повинні вміти:
-         Проводити неповне розбирання й збирання автомата.
-         Споряджати магазин набоями..
Учні повинні засвоїти терміни і поняття:
  Пенал з приладдям,газова камера,затвор,шомпол, початкова швидкість,багнет-ніж,ствол,затворна рама,газовий поршень,ствольна коробка.

                              Структура уроку:

1. Організаційний момент - 2 хв.
2.Актуалізація опорних знань і умінь учнів - 5 хв.
3.Вивчення нового матеріалу – 30 хв.
4.Закріплення нових знань і умінь учнів - 5хв.
5.Підсумок уроку – 2хв.
6.Домашнє завдання – 1хв.

I.  Організаційний момент -  2 хв.

1.  Перевірка учнів за списком та  зовнішнього стану учнів, віддача рапорту викладачу, привітання..
        2.  Оголошення теми , мети та порядку проведення уроку.
II.  Актуалізація опорних знань і умінь учнів – 5 хв.
  Перевірка вивчення і виконання домашнього завдання:
                  ТТХ автомата
                 - Основні частини автомата.
                - Призначення частин та механізмів автомата.
                -   Що таке калібр зброї?
                - Як ви думаєте на чому основана автоматична дія автомата?
III.  Вивчення нового матеріалу - 30 хв.
Порядок чищення, змащення і зберігання автомата
Автомат слід завжди тримати у чистоті і постійній го­товності до бойового застосування. Це досягається своєчас­ним умілим чищенням, змащенням і правильним зберіган­ням автомата. Для чищення автомата використовуються приладдя автомата  та дерев'яні палички.
Протирка застосовується для чищення і змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин інших частин автомата.
Йоржик використовується для чищення каналу ствола розчином для чищення ствола (РЧС).
Викрутка, вибивач і шпилька застосовуються при скла­данні і розбиранні автомата. Виріз на кінці викрутки призначений для вгвинчування мушки та її вигвинчу­вання, а бічний розріз — для закріплення протирки на шомполі. Для зручності користування викруткою її встав­ляють у бічні отвори пенала. При чищенні каналу ви­крутка вкладається у пенал поверх головки шомпола. Шпилька застосовується при збиранні ударно-спускового механізму. Вона притримує шептало одиничного вогню й уповільнювач курка з пружиною на спусковому курку.
Пенал із кришкою служить для зберігання протирки, йоржика, викрутки, вибивача і шпильки. Пенал застосо­вується як шомпольна муфта при чищенні і змащенні каналу ствола, як рукоятка для викрутки при вгвинчу­ванні і вигвинчуванні мушки, для повороту замикача газо­вої трубки. Пенал має наскрізні отвори для шомпола, овальні отвори для викрутки і прямокутні отвори для обертання замикача газової трубки. Кришка використо­вується як дулова накладка при чищенні каналу ствола. Бічні отвори на кришці пенала призначені для вибивача, яким кришку знімають зі ствола.
Мастильниця служить для зберігання мастила; її носять у кишені сумки для магазинів.
Чищення і змащення автомата проводиться під без­посереднім керівництвом командира відділення, а в на­вчальному закладі — викладача.
Чищення автомата (табл. 2) проводиться: при підго­товці до стрільби; після стрільби; в бойовій обстановці; у щоденному і тривалих навчаннях; під час перерв у бою.
Якщо автомат не застосовується, то чищення його проводиться не менше одного разу на тиждень.
Для чищення і змащення автомата застосовується рідке рушничне мастило, РЧЄ, рушничне мастило, ган­чірки або папір КВ-22 і клоччя — тільки для чищення каналу ствола.
Чищення автомата-проводять на спеціально обладна­них для цієї мети столах, а в польових умовах — на чистих підстилках, дошках, фанері тощо у такій послідовності: підбираються приладдя, матеріали для чищення і зма­щення; розбирається автомат; чиститься канал ствола; вичищаються інші частини автомата.
Для чищення каналу ствола треба покласти автомат у вирізи стола або на звичайний стіл. Зібрати приладдя, скласти клоччя у вигляді цифри 8, накласти «вісімку» її перехрестям на кінець протирки і розкласти волокна клоччя уздовж протирки так, щоб їх кінці були коротшими за стержень протирки. Просочити клоччя рідким рушничним мастилом, увести шомпол з протиркою і клоччям у канал ствола і застопорити криш­ку пенала на дуловому зрізі ствола.
Утримуючи автомат лівою рукою, плавно просунути правою рукою шомпол по всій довжині каналу ствола кілька разів. Витягнути шомпол, змінити клоччя, просо­чити його рідким рушничним мастилом і знову прочис­тити канал ствола. Так проробити кілька разів. Після цього ретельно витерти шомпол і протерти канал ствола чистим сухим клоччям, а потім чистою ганчіркою. Огля­нути ганчірку. Якщо на ній помітні сліди нагару або забруднення, продовжувати чищення каналу ствола до тих пір, поки після перевірки ганчірка не буде чистою. Ретельно оглянути канал ствола на світло з дулової час­тини і з боку патронника, повільно обертаючи ствол у руках. При цьому особливу увагу звертати на кути нарі­зів, перевіряти, чи не залишилось у них нагару. У такий самий спосіб вичистити патронник з боку ствольної коробки.
Газову камеру, газову трубку і компенсатор поли­ти рідким рушничним мастилом або РЧС, прочистити клоччям (ганчіркою) за допомогою шомпола або дерев'я­ної палички, потім насухо витерти. Дерев'яні частини обтерти сухою ганчіркою.
Після закінчення чищення автомата доповісти ко­мандирові відділення або викладачеві і з його дозволу провести змащення і збирання автомата.
Після чищення автомат змащують, щоб не допустити впливу вологи на метал. Змащування автомата прово­дять у такій послідовності: канал ствола, патронник і компенсатор змащують протиркою з покладеним на неї клоччям, просоченим мастилом; на решту частин (мета­левих) ганчіркою наносять тонкий шар мастила. При цьому слід мати на увазі, що надлишок мастила призво­дить до забруднення частин автомата і може спричинити затримку при стрільбі.
Дерев'яні частини не змащують.
Відповідальність за зберігання автомата у справному стані несе командир підрозділу.
З автоматом поводитися треба обережно: оберігати від ударів, стежити, щоб у ствол не потрапили сторонні предмети (клоччя, пісок, бруд), бо при стрільбі це може призвести до роздуття або розриву ствола. Не спускати без потреби курок, бо це призводить до передчасного спрацювання частин і механізмів автомата.
Автомат зберігається у піраміді. Він має бути розря­джений, магазин відокремлений, багнет-ніж знятий, курок спущений, важіль перевідника — у верхньому положенні, хомутик прицілу — на поділці «П».
В окремому відділенні піраміди зберігаються магазини, сумки для магазинів, багнети-ножі в піхвах і мастиль­ниці. Сумки для магазинів і ремені повинні зберігатися чистими і сухими.
При пересуванні на заняттях і в поході автомат пе­реноситься з приєднаним магазином (решта магазинів — у сумці). Ремінь підганяється так, щоб автомат не вдарявся об тверді предмети спорядження. У перерві між заняттями, а також на привалах автомат тримають у руках або на ремені
IV. Закріплення нових знань і умінь учнів – 5 хв.
1.  Що включає в себе приладдя  АК-74?
2.  Порядок чищення автомата.? 
3. Порядок змащування автомата ?
4.  Коли здійснюється і де чищення автомата ?
V.  Підсумок уроку – 2 хв.
Нагадую тему та мету уроку, відмічаю кращих та гірших,  оголошую оцінки,вказую на недоліки.
VI.  Домашнє завдання – 1 хв.
Підручник «Захист Вітчизни» ст. 110-116 

Призначення , бойові властивості , будова , порядок неповного розбирання й збирання автомата Калашникова АК-74


УРОК №

Тема: «Призначення , бойові  властивості ,   будова , порядок неповного розбирання  й збирання  автомата    Калашникова   АК-74»
Мета навчальна: Закріплення знань учнів , щодо призначення   та    будови основних частин  і  механізмів автомата,здобуття юнаками практичних навичків у поводженні з стрілецькою зброєю.
Мета розвиваюча: Розвивати у учнів сміливість, мужність, емоційну                   стійкість, кмітливість, готовність до взаємовиручки,
впевненість в своїх силах.
Мета виховна:  Виховувати в учнів любов до своєї Батьківщини.,  особисту відповідальність за захист Вітчизни, повагу до ЗС України,  патріотизм,  відповідальне ставлення до поставленого завдання , любов до зброї.
   Методи:  Обговорення, демонстрація слайдів,
індивідуальне опитування, , показ , практична робота. 
 Час:  45 хвилин
Місце:  Учбовий  клас.
Обладнання:   Проектор,екран,Автомат АК-74 учбовий-1,Магазини-3шт.,указка.
Література: Підручник „Захист Вітчизни", Настанова з експлуатації автомата Калашникова ( 5,45 мм  АК-74),Збірник нормативів з вогневої підготовки.,Методичний посібник .
Тип уроку:  комбінований
Міжпредметні зв’язки: фізика,математика, креслення, історія.


Навчальні питання

   1.Призначення бойові властивості автомата Калашникова
   2. Будова , призначення частин і механізмів автомата.
3. Порядок неповного розбирання й збирання автомата.

Учні мають знати:
- матеріальну частину стрілецької зброї, що вивчається, її бойові можливості, порядок підготовки зброї до вирішення вогневих завдань, основи та правила стрільби;
   Учні повинні вміти:
-         Проводити неповне розбирання й збирання автомата.
-         Споряджати магазин набоями..
Учні повинні засвоїти терміни і поняття:
Калібр, траєкторія, прямий постріл, бойова швидкострільність, темп стрільби, ГП-25,НСПУ,ВОГ-25,мушка,газова камера,затвор,шомпол, приладдя,початкова швидкість,багнет-ніж.

Структура уроку:


1. Організаційний момент - 2 хв.
2.Актуалізація опорних знань і умінь учнів - 5 хв.
3.Вивчення нового матеріалу – 30 хв.
4.Закріплення нових знань і умінь учнів - 5хв.
5.Підсумок уроку – 2хв.
6.Домашнє завдання – 1хв.

I.  Організаційний момент– 2 хв.

1.           Перевірка учнів за списком та  зовнішнього стану учнів, віддача рапорту викладачу, привітання..
        2.  Оголошення теми , мети та порядку проведення уроку.

II.  Актуалізація опорних знань і умінь учнів – 5 хв.

  Перевірка вивчення і виконання домашнього завдання:
                 - Які процеси розглядає внутрішня балістика?
                 - Що називається пострілом і які його періоди ви знаєте?
                - Яку стрілецьку зброю ви знаєте?
                -   Що таке калібр зброї?

III.  Вивчення нового матеріалу - 30 хв.

                    Навчальні питання:

   1. Призначення, бойові властивості автомата Калашникова (10хв).

Питання для обговорення:

- Яке призначення автомата?

- Бойові властивості автомата.
Дати визначення :

*Прямий постріл;
*Темп стрільби;
*Бойова швидкострільність;
*Калібр автомата (Намалювати на дошці)
*Початкова швидкість кулі.
*Траєкторія та її види.
-Принцип автоматичної дії автомата.
-ГП-25, НСПУ 
(Слайд 9-17)

5,45-мм автомат Калашникова є індивідуальною зброєю і призначений для знищення живої сили та поразки вогневих засобів противника. Для поразки живої сили противника в рукопашному бою до автомату приєднується багнет-ніж. Для стрільби та спостереження в умовах природного нічного освітлення до автоматів АК74Н, АКС74Н приєднується нічний стрілецький приціл універсальний (НСПУ)
.
Для стрільби з автомату (кулемету) застосовуються патрони із звичайними (з сталевим сердечником) та трасуючими кулями. З автомату ведеться автоматичний або поодинокий вогонь. Автоматичний вогонь є основним видом вогню: він ведеться короткими (до 5 пострілів) та довгими (до 10 пострілів) чергами та безперервно.

Бойові властивості автомата:

   відстань найбільш дійсного вогню - 500 м;
   відстань зосередженого вогню по наземних трупових цілях -до 1000 м;
   прицільна дальність - 1000 м;
   вбивча сила кулі зберігається до 1350м;
Бойова швидкострільність:
чергами -до 100 постр/хв;
поодиноким вогнем - до 40 постр/хв;
Вага автоматів (без багнет-ножу із спорядженим пластмасовим
магазином): АК-74 - 3,6 кг (3,3 кг - ) неспорядженим);
АКС-74 - 3,5 кг;
АК-74Н - 5,9 кг;
•АКС-74Н-5,8 кг;
  вага багнет-ножу – 490 г;
   Початкова швидкість польоту кулі – 900 м/с;
   Відстань прямого пострілу по грудній фігурі -440м;
                                                    по бігучій фігурі – 625м.
   Темп стрільби -  600 постр/хв;
   Найбільша дальність польоту кулі - 3150м;
   Довжина автомату, мм:
       з багнет-ножем та відкинутим прикладом - 1089;
      без багнет ножу із складеним прикладом - 700;
   Довжина стволу, мм - 415;
   Довжина нарізної частини стволу, мм - 372;
   Кількість нарізів, шт. - 4
   Довжина ходу нарізів, мм - 200;
   Вага патрону - 10,2 г;
   Вага кулі (ізсталев. серд.) - 3,4 г;
   Місткість магазину - 30 патронів.


2. Будова , призначення частин і механізмів автомата.(15 хв)

Питання для обговорення:

-         Доповісти і показати на плакаті основні частини автомата;
-         Доповісти призначення  кожної  частини і механізма АК-74.

(Слайд 18-20)

Автомат складається з слідуючих основних частин :

1-    ствол із ствольною коробкою, прицільним при­строєм, прикладом і пістолетною рукояткою;
2-    кришка ствольної коробки;
3-    затворна рама з газовим поршнем;
4-    затвор;
5-    зворотній механізм;
6-    газова трубка зі ствольною накладкою;
7-    цівка;
8-    магазин;
9-    компенсатор (в АКМ) або дуловий гальмо-компенсатор (в АК-74).
    10. -багнет-ніж
У комплект автомата входять: приладдя, ремінь, шомпол і сумка для магазинів.

Слайд  19.

Призначення частин і механізмів АК-74


  Ствол служить для напрямку польоту кулі.
  Дулове гальмо-компенсатор служить для підвищення купчатості бою й зменшення енергії віддачі.
  Газова камера служить для напрямку порохових газів зі ствола на газовий поршень затворної рами.
  Стволова коробка служить для з'єднання частин і механізмів автомата, для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора.
  Прицільний пристрій служить для наведення автомата на ціль.
  Кришка ствольної коробки захищає від забруднення частин й механізмів, які знаходяться в ствольній коробці.
  Приклад і пістолетна рукоятка служать для зручності дії автоматом при стрільбі.
  Затворна рама з газовим поршнем служить для приведення в дію затвора й ударно-спускового механізму.
  Затвор служить для досилання патрона в патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля й викидання з патронника гільзи.
  Зворотній механізм служить для повернення затворної рами із затвором у переднє положення.
  Газова трубка зі ствольною накладкою служить для напрямку руху газового поршня й запобігання рук автоматника від опіків при стрільбі.
  Ударно-спусковий механізм служить для спуска курка з бойового взводу або із взводу автоспуску, нанесення удару по ударнику, забезпечення ведення автоматичного або одиночного вогню, припинення стрільби й для постановки на запобіжник.
  Цівка служить для зручності дії й для запобігання рук від опіків.
  Магазин служить для розміщення патронів і подачі їх у стволову коробку.
  Багнет-ніж служить для поразки супротивника в ближньому бої.
   


3. Порядок неповного розбирання й збирання автомата.

Питання для обговорення:

- Доповісти порядок неповного розбирання  і збирання АК-74.
- Умови виконання нормативу з вогневої підготовки.

(Слайд 21-37)

Порядок неповного розбирання автомата (10 хв)
  1. Від’єднати магазин.
  2. Перевірити наявність патрона в патроннику.
  4. Від`єднати шомпол (та для чищення згвинтити ДГК).
  3. Витягти пенал з приладдям з приклада.
  5. Від`єднати кришку ствольної коробки.
  6. Від`єднати поворотний механізм.
  7. Від`єднати затворну раму із газовим поршнем.
  8. Від`єднати затвор від затворної рами.
     *   9. Від`єднати газову трубку із ствольною накладкою

(Слайд  38-52)
Розв`язання   кросворду.

(Слайд 53.)

IV. Закріплення нових знань і умінь учнів – 5 хв.
1.  Який   калібр стволу  АК-74?
2.  Яка початкова швидкість польоту кулі? 
3. Яка вага  ?
4.Яка прицільна дальність стрільби ?
5. Яка найбільша дальність польоту кулі ?
V.  Підсумок уроку – 2 хв.
Нагадую тему та мету уроку, відмічаю кращих та гірших,  оголошую оцінки,вказую на недоліки.
VI.  Домашнє завдання – 1 хв.

Підручник «Захист Вітчизни» ст. 136-137111.